mobilno jamstvo

mobilno jamstvo

Kupnjom Vašeg novog Audi vozila postali ste korisnik usluge mobilnog jamstva. Ovom uslugom Vam je omogu?ena mobilnost i dolazak do odredišta u slu?aju da je Vaše vozilo zbog tehni?kog defekta ostalo nepokretno.

Kada kupac ima pravo na uslugu mobilnog jamstva?

Pravo na besplatnu uslugu mobilnog jamstva nakon primopredajnog servisa vozila ostvarujete servisnim pregledima i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Audi servisu® (svaki inspekcijski servis mora biti potvr?en potpisom i žigom ovlaštenog servisnog partnera). Mobilno jamstvo se odnosi na vozila koja su zbog tehni?kog defekta, a uzrok kojega nije greška korisnika vozila ili vanjski utjecaj na vozilo, ostala nepokretna na cesti (smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemogu?e odvesti se istim u najbliži o vlašteni servis ili ukoliko prema uputama proizvo?a?a nije dozvoljen nastavak vožnje). Da biste ostvarili pravo iz mobilnog jamstva potrebno je nazvati stalno dežurnog operatera na besplatni telefonski broj Unutar Hrvatske:

0800 7070
Ili u inozemstvu na telefon :
++ 385 1 6269 168
od 00:00 do 24:00 sata, 365 dana u godini.Usluge mobilnog jamstva:

Pomo? na cesti
U slu?aju potrebe naša stru?na ekipa ?e u najkra?em mogu?em vremenu zbrinuti Vas i Vaše vozilo na licu mjesta. Mobilno jamstvo pokriva trošak izlaska stru?ne ekipe.


Vu?a vozila

Ako Vaše vozilo nije mogu?e osposobiti na licu mje sta, osigurat ?emo Vam besplatan prijevoz za Vas i Vaše vozilo do najbližeg ovlaštenog Audi servisa®.


Zamjenska mobilnost

Ukoliko se Vaše vozilo mora radi otklanjanja kvara zadržati u ovlaštenom Audi servisu® dulje od tri sata, organizirat ?e Vam se korištenje jedne od sljede?ih usluga (Napomena: razdoblje od tri sata zapo?inje dolaskom nepokretnog vozila u ovlašteni Audi servis®):


1. Zamjensko vozilo

Ukoliko želite možete koristiti besplatno zamjensko vozilo dok se na Vašem vozilu ne otkloni tehni?ki defekt (najviše do 5 dana). Mobilnim jamstvom nisu pokriveni troškovi goriva i cestarine, prometnih i parkirnih pr ekršaja kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja. Kategoriju i vrstu zamjenskog vozila odabire ovlašteni Audi servis® ovisno o raspoloživosti vozila.


2. Hotel
Ukoliko ste udaljeni više od 80 km od mjesta prebivališta i želite pri?ekati osposobljavanje Vašeg vozila, Vi i Vaši suputnici imate pravo do pet no?enja u obližnjem hotelu.


3. Ostala prijevozna sredstva
Ukoliko želite nastaviti Vaše putovanje alternativnim oblicima prijevoza, možemo Vam ponuditi besplatan prijevoz taxi službom (do iznosa od 580,00 kn), vlakom, autobusom, brodom ili avionom (preuzimaju se troškovi aviona do najviše 3.300,00 kn po osobi).

 

 audi usluge servisa dozivotno mobilno jamstvo foto1

Ograni?enje mobilnog jamstva i gubitak prava iz mobilnog jamstva


Ako Vaše vozilo ima pravo na mobilno jamstvo i ako se zateknete u državi gdje nema organiziranog nacionalnog mobilnog jamstva, sami snosite nastale troškove. Te troškove ?e Vam nadoknaditi Vaš ovlašteni Audi servis® u Republici Hrvatskoj (uz predo?enje radnog naloga, svih ra?una, a prema važe?im uvjetima mobilnog jamstva opisanima ranije), koji je vlasnik zadnjeg važe?eg pe?ata mobilnog jamstva u Planu održavanja. Ako se zateknete u državi gdje postoji organizirano mobilno jamstvo, sve troškove prema važe?im uvjetima mobilnog jamstva snosi ovlašteni Audi servis® u toj državi. Prema uvjetima mobilnog jamstva nije mogu?e koristiti kombinaciju usluga zamjenskog vozila i ostalih prijevoznih sredstava. Mobilno jamstvo ne uklju?uje troškove popravka vozila. Pravo na besplatnu uslugu Mobilnog jams tva ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastupila zbog uzroka koji su jamstvenim listom predvi?eni kao razlog za ograni?enje ili gubitak prava iz jamstva (prema to?ki 5. jamstvenog lista).
U slu?aju da nemate pravo na besplatnu uslugu mobilnog jams tva, prema Vašoj želji ovlašteni Audi servis® ?e Vam navedene usluge organizirati, ali u tom slu?aju sami snosite nastale troškove.Želim primati informacije iz servisa.

Audi Newsletter

prijavite se

Aktualne cijene servisnih paketa

banner zima 2018

saznajte više

Aktualne cijene dodatne opreme

zima 2018

saznajte više

Aktualne cijene kompleta kotača

audi zimski kompleti kotaca 2018

saznajte više

Pregled vozila za 1 kn

Audi Banner PregledVozila 223x60

rezervirajte termin

Videoteka

Audi Banner videoteka 223x60

pogledajte

 

 

Besplatni pregled akumulatora

banner provjera akumulatora 223x60px

rezervirajte termin

 

Saznajte značenje signalnih lampica

Audi Banner Lampice 223x60

saznajte više

 

Ova stranica koristi kolačiće.

Možete ih isključiti promjenom postavki browsera.

Prihvaćam